Home / Công nghệ / Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

Để giúp các bạn thao tác nhanh hơn khi tính toán trong Excel. Bài viết sau sẽ tổng hợp lại các hàm về tính tiền lãi, tiền gốc cộng dồn, tính khấu hao tài sản trong Excel một cách chi tiết nhất.

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

1. Hàm CUMIPMT

 • Chức năng:tính số tiền lãi cộng dồn cho khoản vay từ kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng.
 • Cú pháp: CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)
 • Cách dùng:

– Rate: Lãi suất, tham số bắt buộc

– Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán, tham số bắt buộc

Pv: Giá trị hiện tại, tham số bắt buộc

Start_period: Kỳ đầu tiên, tham số bắt buộc

End_period: Kỳ cuối cùng, tham số bắt buộc

Type: Thời hạn thanh toán, tham số bắt buộc

+ Type = 0: Thanh toán cuối kỳ

+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

 • Ví dụ: Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm trong Excel. Hãy tính:

– Số lãi phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 1 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

– Số lãi phải trả trong tháng thứ nhất.

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 2 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

2. Hàm CUMPRINC

 • Chức năng: tính số tiền gốc dồn tích trả cho khoản vay từ kỳ đầu đến kỳ cuối.
 • Cú pháp: CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type
 • Cách dùng:

– Rate: Lãi suất, tham số bắt buộc

– Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán, tham số bắt buộc

Pv: Giá trị hiện tại, tham số bắt buộc

Xem thêm:  Cách sử dụng hàm đếm chứa điều kiện COUNTIF, ví dụ minh họa

Start_period: Kỳ đầu tiên, tham số bắt buộc

End_period: Kỳ cuối cùng, tham số bắt buộc

Type: Thời hạn thanh toán, tham số bắt buộc

+ Type = 0: Thanh toán cuối kỳ

+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

 • dụ: Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm trong Excel. Hãy tính:

– Tổng nợ gốc phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 3 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

– Tổng nợ gốc phải trả trong tháng thứ nhất

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 4 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

3. Hàm DB

 • Chức năng: tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần theo mức cố định.
 • Cú pháp: DB(cost, salvage, life, period, [month])
 • Cách dùng:

Cost: Chi phí ban đầu của sản phẩm, tham số bắt buộc

Salvage: Giá trị sau khi khấu hao (giá trị thu hồi của tài sản), tham số bắt buộc

Life: Số kỳ khấu hao, tham số bắt buộc

Period: Kỳ muốn khấu hao, tham số bắt buộc

Month: Số tháng của năm đầu tiên. Nếu bỏ qua thì mặc định là 12

 • Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới, với các dữ liệu được nhập vào tương đương với các tham số của hàm DB trong Excel. Hãy tính:

– Khấu hao trong năm thứ nhất

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 5 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

– Khấu hao trong năm thứ 6 tính trong 7 tháng

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 6 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

4. Hàm DDB

 • Chức năng:tính khấu hao của tài sản trong kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần kép.
 • Cú pháp:DDB(cost, salvage, life, period, [factor])
 • Cách dùng:

Cost: Chi phí ban đầu của sản phẩm, tham số bắt buộc

Xem thêm:  Instagram là gì?

Salvage: Giá trị sau khi khấu hao (giá trị thu hồi của tài sản), tham số bắt buộc

Life: Số kỳ khấu hao, tham số bắt buộc

Period: Kỳ muốn khấu hao, tham số bắt buộc

Factor: Tỷ lệ giảm dần số dư. Nếu bỏ qua sẽ mặc định bằng 2 (phương pháp giảm kép)

 • Ví dụ:Cho bảng tính với các dữ liệu được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm DDB trong Excel. Hãy tính:

– Tính khấu hao tháng thứ nhất

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 7 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

– Tính khấu hao năm thứ nhất

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 8 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

– Tính khấu hao năm thứ hai với factor = 1,5

cach chia cot don gian va nhanh chong cho van ban trong word 9 - Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

Chúc các bạn thành công!

 • Hàm tính độ lệch chuẩn, xác suất và khấu hao trong Excel
 • Tổng hợp một số hàm về thời gian trong Excel
 • Các hàm cơ bản thường dùng trong Excel

Check Also

thuviensohoa img - Cách xóa những tin nhắn cũ trong Instagram

Cách xóa những tin nhắn cũ trong Instagram

Trong quá trình sử dụng Instagram, có những tin nhắn bạn muốn xóa đi. Có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *